คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการสมัคร

Q: จะต้องใช้หลักฐานใดในการสมัครสอบบ้าง?
A: ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์และชำระเงินผ่านธนาคารได้ทันที

Q: จำเป็นต้องกรอกอีเมลในขั้นตอนการสมัครหรือไม่?
A: จำเป็น และต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากหากผู้สมัครติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นที่อยู่) ผู้สมัครต้องใช้อีเมลที่ตรงกับอีเมลที่กรอกในขั้นตอนการสมัครติดต่อผู้ดูแลระบบ

Q: หากต้องการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ต้องทำรายการแยกกันหรือไม่?
A: จำเป็น

Q: หากสมัครไปแล้ว และต้องการเพิ่มรายการที่ต้องการทดลองสอบ ต้องทำอย่างไร?
A: สามารถเพิ่มรายการด้วยตนเอง โดยทำรายการผ่านเมนู "แก้ไข > เพิ่มวิชาที่สอบ"

Q: ไม่สามารถโหลดใบชำระเงินหรือบัตรประจำตัวสอบได้ ต้องทำอย่างไร?
A: กรณีใช้คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิวเตอร์ของท่าน สามารถเปิดไฟล์ประเภท Portable Document File (PDF) ได้หรือไม่ หากไม่ได้ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Reader ที่ https://get.adobe.com/reader/
กรณีใช้อุปกรณ์อื่น กรุณาเปิดหน้าเว็บไซต์จาก Browser ในโทรศัพท์ของท่าน เช่น Chrome หรือ Safari หากท่านทำรายการจาก In App Browser (เช่นเปิดจาก LINE, Facebook) ท่านจะไม่สามารถโหลดใบชำระเงินหรือบัตรประจำตัวสอบได้

Q: หากต้องการยกเลิกใบชำระเงิน/ยกเลิกวิชาที่สมัครสอบ สามารถทำได้หรือไม่?
A: หากยังไม่ได้ชำระเงินท่านไม่จำเป็นต้องชำระเงินใบชำระเงินดังกล่าว กรณีที่ชำระเงินแล้วระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

Q: หากข้อมูลชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบที่กรอกไปไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองติดต่อผู้ดูแลระบบที่ prentun.help@gmail.com โดยใช้อีเมลที่ท่านกรอกในขั้นตอนการสมัคร เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่าน โดยใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ

Q: หากข้อมูลที่อยู่ที่กรอกไปไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่เมนู "แก้ไข > แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร"

Q: หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัครเป็นของผู้ปกครอง จะสามารถแก้ไขให้เป็นเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครได้หรือไม่?
A: ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากระบบยึดถือเลขประจำตัวประชาชนเป็นคีย์หลักคู่กับเลขประจำตัวผู้สมัคร จึงไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้

Q: ที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถมาสมัครที่โรงเรียนได้หรือไม่?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถสมัครได้ที่โรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์บริการในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

คำถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

Q: สามารถชำระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
A: สามารถชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคารได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย)

Q: หลังจากชำระเงินแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร?
A: หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้รอประมาณ 2-3 วันทำการ ระบบจะตรวจสอบสถานะการชำระเงินกับธนาคาร โดยสามารถติดตามผลการชำระเงินที่ได้เมนู "ตรวจสอบ > ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน/สถานะการชำระเงิน"

Q: จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารชำระเงินออกมาหรือไม่?
A: ไม่จำเป็น สามารถใช้ Mobile Banking Application สแกน QR Code ในเอกสารชำระเงินและชำระเงินได้ทันที อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หลังชำระเงินแล้ว

Q: หากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ระบบไม่ปรับสถานะการชำระเงินเป็นชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีเมนูพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จะต้องทำอย่างไร?
A: ให้ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Q: หากชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเกิดปัญหา ต้องใช้หลักฐานการชำระเงินใดในการยืนยัน?
A: กรณีชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking กรุณาจับภาพหน้าจอ (Capture Screen) เมื่อถึงขั้นตอนการทำรายการสำเร็จไว้ กรณีชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ให้ใช้สลิปอิเล็กทรอนิกส์ที่แอปพลิเคชันบันทึกลงในโทรศัพท์เมื่อทำรายการสำเร็จ

Q: หากสมัครสอบ และจ่ายเงินแล้ว ไม่สะดวกมาสอบ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?
A: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

Q: หากสมัครไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด จะขอชำระเงินในวันสอบได้หรือไม่?
A: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระเงินเกินกำหนดทุกกรณี

คำถามเกี่ยวกับการเข้าสอบ

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบ > ตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ" โดยระบบจะปรากฏเมนู "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ของแต่ละประเภทการสอบเพิ่มขึ้นมา

Q: วันสอบต้องเตรียมหลักฐานใดมาบ้าง?
A: 1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย 2) บัตรประจำตัวสอบ โดยพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากเมนู "ตรวจสอบ > ตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ" และนำมาแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบในวันสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบให้ตรงกับประเภทที่เข้าสอบครั้งนั้น ๆ